• เงาะอบแห้ง Dried Rambutan ผลิตจากเงาะโรงเรียนนาสารที่ได้รับเครื่องหมาย GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ )

ชาผลไม้ 8 ชนิด ชาผสมเนื้อผลไม้ ไม่แต่งกลิ่นไม่เติมสี ได้แก่ ชาผสมเนื้อเงาะ,

ชาทุเรียน, ชามังคุด, ชาลิ้นจี่, ชาลำใย, ชามะพร้าว, ชาสับปะรด,

ชากล้วย, ชามะม่วง และชารวมผลไม้

มะม่วงอบแห้งไม่มีน้ำตาล ธรรมชาติ 100% สูตรไม่ใส่น้ำตาล

บรรจุถุงซิปซองตั้งแบบใส ขนาด 130g

Dried mangoes 100% natural no sugar.

สับปะรดภูเก็ตอบแห้งไม่มีน้ำตาล ธรรมชาติ 100%

บรรจุถุงซิปซองตั้งแบบใส ขนาด 130g

Dried Phuket pineapple 100% natural no sugar.